O NAS

Firmę WK INSTAL tworzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej i inżynieryjnej.

Firma realizuje inwestycje dla jednostek budżetowych w ramach zamówień publicznych,
dla innych generalnych wykonawców w ramach współpracy partnerskiej
i podwykonawczej oraz dla klientów indywidualnych.

Masz do nas pytanie?

OFERTA

Główne obszary naszej działalności to budownictwo inżynieryjne.

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia i nadzoru realizowanych inwestycji. Zapewniamy obsługę geodezyjną, geotechniczną oraz nadzór archeologiczny. Współpracujemy ze sprawdzonymi biurami projektowymi, dzięki czemu możemy zaproponować sprawdzone i optymalne rozwiązania prowadzące do minimalizacji kosztów inwestycji.

Budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i elektroenergetycznych

Budujemy sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe z rur ze wszystkich materiałów i o każdej średnicy. Budujemy sieci elektroenergetyczne przy montażu farm fotowoltaicznych. Lubimy wyzwania więc podejmujemy się najtrudniejszych zadań.

budowa przyłączy wod-kan, gaz.

Przyłącza budujemy najczęściej na zlecenia klientów indywidualnych do ich prywatnych posesji, ale również do nieruchomości gminnych na zlecenie jednostek budżetowych.

budowa przepompowni ścieków

Tam, gdzie nie jest możliwa budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, buduje się kanalizację ciśnieniową i przepompownie ścieków. Przepompownie pompują ścieki przez przewody tłoczne do kanału ściekowego i dalej do oczyszczalni ścieków.

Realizując takie inwestycje współpracujemy z najlepszymi fachowcami zapewniając najwyższą jakość wykonania.

budowa oczyszczalni ścieków

Wielu właścicieli posesji, które nie są podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji wybiera budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Rodzaj oczyszczalni uzależniony jest najczęściej od warunków gruntowych, wielkości działki i zależy od tego ilu jest domowników. Oczyszczalnia wiąże się z większymi, początkowymi kosztami jej instalacji w porównaniu np. do szamba, jednak co najważniejsze jest tania w eksploatacji. I jej główną zaletą jest ekologia.

roboty melioracyjne

Realizujemy projekty z zakresu renowacji obiektów melioracyjnych. Prace te obejmują m.in. rekonstrukcję rowów lub zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych. Zajmujemy się również niwelowaniem szkód powodziowych oraz odbudową systemów rzecznych i kanałów.

niwelowanie terenu pod inwestycje i roboty ziemne

Wykonujemy prace ziemne związane z wykopami liniowymi pod sieci wodne, kanalizacyjne, gazowe i elektryczne, oraz wykopami szerokoprzestrzennymi pod budynki i różnego rodzaju budowle, oraz roboty związane ze zmianą ukształtowania terenu poprzez niwelowanie lub budowę nasypów.

roboty brukarskie

Budujemy i remontujemy drogi , place, parkingi i chodniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. montażem barierek, słupków, ogrodzenia, oznakowania, oświetlenia i zagospodarowaniem terenów zielonych.

odwodnienie terenu

Zajmujemy się kompleksowym odwadnianiem inwestycji. Odwadniamy wykopy liniowe, wykopy fundamentowe, place budów. Stosujemy najbardziej wydajne i ekonomiczne w eksploatacji pompy i zestawy igłofiltrów.

Szukasz podobnego rozwiązania

Praca

Jesteśmy firmą, która dynamicznie się rozwija.
Jeśli jesteś zainteresowany pracą u nas, wyślij swoje CV na adres: info@wkinstal.pl

Kontakt

Dane firmowe

WK INSTAL
Dobrzykowice, Ul. Tuwima 1d
55-002 Kamieniec Wrocławski
NIP: 6922215195
REGON: 361750170

Tel. +48/ 792 054 402
Tel. +48/ 503 083 796

Dane do korespondencji

WK INSTAL
Dobrzykowice, Ul. Tuwima 1d
55-002 Kamieniec Wrocławski